Spaarnelanden geeft vorm aan ‘Medewerker IBOR'

Nieuw beroep met bijbehorende beroepsopleiding

Spaarnelanden investeert in de verbetering van het beheer en onderhoud van de leefomgeving door als eerste in Nederland het nieuwe beroep ‘Medewerker IBOR’ (Integraal Beheerder Openbare Ruimte) met een bijbehorende beroepsopleiding vorm te geven.
SPA Groep heeft deze hagelnieuwe opleiding op MBO1-niveau ontwikkeld en vervolgens verzorgd heeft voor de medewerkers van de buitendienst bij Spaarnelanden.  Op 27 februari 2014 reikten Martin van Duijn (‘Manager Operations’ van Spaarnelanden) en Ronald Ravesteijn (directeur van SPA Groep) de eerste diploma ’s uit  in ‘De Zoete Inval’ te Haarlemmerliede. 

Foto: Spaarnelanden

Hogere eisen aan kwaliteit leefomgeving

De burger wil een schone, hele en veilige leefomgeving, wat betekent dat er toenemende eisen worden gesteld aan de kwaliteit die Spaarnelanden moet leveren bij het beheer en onderhoud voor de gemeente Haarlem.
De ‘IBOR-aanpak’ zorgt ook voor de omschakeling van werken in een vaste route naar het werken dat gericht is op het uiteindelijke straatbeeld, ofwel de integrale- en resultaatgerichte aanpak.

Over het algemeen is de burger tegenwoordig ook mondiger, meer betrokken en wil meer invloed op zijn omgeving hebben. Bovendien is de burger minder teruggetrokken in zijn huis en meer buiten actief, om het huis en in de leefomgeving. Er wordt hierdoor meer van de communicatie over de werkzaamheden verwacht. Medewerkers IBOR dienen dus niet alleen hun werkzaamheden uit te voeren, maar ook uit te kunnen leggen waarom en hoe bepaalde werkzaamheden worden gedaan. De training "Reiniger Nieuwe Stijl" (RNS) voorziet hierin, doordat naast de theorie ook op straat in de wijk wordt geoefend.
Echter, ook de samenwerken met verschillende vakdisciplines - de integrale aanpak in een (wijk)team ("Smart Reinigen met Beelden" - SRB) - vraagt om ontwikkeling en extra scholing; er is vraag naar een nieuw beroep. Om deze reden heeft SPA Groep de nieuwe IBOR-beroepsopleiding ontwikkeld.

Van techniek naar emotie

De nieuwe beroepsopleiding is in samenwerking met de branchevereniging ‘NVRD’ (Koninklijke Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) ontwikkeld. De samenstelling van het lesprogramma is mede gebaseerd op het visiedocument “Van techniek naar emotie”  van de ‘IBOR-stuurgroep’, bestaande uit specialisten uit de branche. Het visiedocument gaat over de tevredenheid van de burgers over de openbare ruimte van nu naar over tien jaar.

Naast de vakgerichte kennis, de vakken op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en algemene ontwikkeling richt het lespakket van IBOR zich in het bijzonder op de nieuwe integrale aanpak, dus de samenwerking en communicatie in het beeldgericht werken. In de opleiding komen ook de SPA-trainingsonderdelen "Beter Tillen en juist Lichaamsgebruik" (BTL), "Omgaan met Verbale en Fysieke Agressie" (OVFA) en "De Professionele Dienstverlener" (DPD) aan bod.

Alle uitvoerende medewerkers van de afdeling Beheer van Spaarnelanden hebben het afgelopen jaar de beroepsopleiding ‘Medewerker IBOR’ doorlopen. Spaarnelanden is in het onderhoud en beheer van de leefomgeving haar tijd vooruit en haar medewerkers zijn in ieder geval goed op de toekomst voorbereid.

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID