Strategische personeelsplanning voor Spaarnelanden

De afdeling Organisatieontwikkeling van SPA Groep heeft voor Spaarnelanden een strategische personeelsplanning opgesteld. Aanvullend wordt nu voor de afdeling IBOR een formatieonderzoek gedaan. Op basis van het beleid, het areaal en de opdracht wordt op functieniveau de kwaliteit en de kwantiteit van de gewenste formatie bepaald. Met de resultaten van het onderzoek, in combinatie met de strategische personeelsplanning, kan de afdeling HRM de uitvoering nog beter faciliteren.

Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met Arjan de Bruin.

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID