Opleidingen en trainingen

Nascholing "Determinatie (basis) en Elektrische Insecten Vangers"

De nascholingsdag determinatie en Elektrische Insecten Vangers (EIV) is erop gericht om bestrijdingstechnici voldoende basiskennis te verschaffen om de belangrijkste insecten in een EIV te onderscheiden. De nascholingsdag is een mengeling van insectenbiologie en het zelf met behulp van een microscoop bestuderen van insecten. Het is de bedoeling om te leren onderscheid te maken tussen de verschillende insectengroepen die kunnen voorkomen in EIV's om vervolgens vast te stellen welke preventieve maatregelen genomen moeten worden. De belangrijkste groepen insecten die we tegenkomen in EIV's betreffen voorraadaantasters en materiaalaantasters én een serie overige insecten die vooral van buiten komen.

De nascholingsdag is derhalve een afwisseling van theorie en praktijk. Natuurlijk zullen we een aantal lijmvallen nader bekijken en op hoofdlijnen determineren. Aan het eind van de nascholingsdag verricht je zelfstandig een aantal determinaties als afsluitende opdracht.

Inhoud:

Doelgroep:
Gediplomeerde bestrijdingstechnici die in staat willen zijn zelfstandig insectengroepen te determineren die voorkomen op een lijmplaat uit een EIV. Voorkennis op het niveau van bestrijdingstechnicus Dierplagen is voldoende om deze nascholingsdag te kunnen volgen.

Resultaat:
Cursisten zijn in staat zelfstandig de belangrijkste insectengroepen die voorkomen in een EIV te determineren.

Praktijk:
De nascholing is een mengeling van theorie en praktijk. De gehele cursus vindt plaats in een leslokaal.

Nascholingspunten/-dagdelen
Geslaagden voor de toets ontvangen 25 nascholingspunten.

Toetsing:
Aan het eind van de dag wordt de bijbehorende toets af genomen.

Cursusduur:
1 dag

Lestijden:
Van 08:00 uur tot 15:00 uur

Prijs:
€ 200,- excl. BTW en toetskosten.

Opmerkingen:
De cursusprijs is exclusief BTW en toetskosten en inclusief lesmateriaal en lunch.

De toetskosten bedragen € 65,- excl BTW. (sept.2023) Voor de actuele toetskosten verwijzen wij u naar www.rpmv.nl.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

NDEIV 01/24
11 april 2024 van 8:00 - 15:00 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID