Opleidingen en trainingen

Nascholing "Vogeloverlast beheersen"

De meningen kunnen sterk verschillen als mensen het over vogels hebben, in hun eigen omgeving kan men er ook veel plezier aan beleven. Als echter vogels te dicht bij de mens en hun bezittingen komen kunnen er ook serieuze problemen ontstaan. Ook in de voedselverwerkende industrie kunnen bijvoorbeeld mussen een ware plaag vormen.

Vele vogels dragen ziekteverwekkende organismen bij zich, ook vanuit hun nesten kunnen allerlei parasieten de woningen binnendringen. Om van geluidsoverlast en bevuiling van monumenten en gebouwen nog maar niet te spreken.

De plaagdierbeheerser staat altijd tussen “twee vuren” Aan de ene kant de mensen die bijvoorbeeld de verwilderde tamme stadsduif als vredessymbool zien en aan de andere kant de mensen die deze vogelsoort zien als een bron van irritatie en schadelijk voor de gezondheid.

En daar moet dan een oplossing voor komen!

Hiervoor heeft Musca deze nascholing ontwikkeld. In Nederland zijn vele soorten vogels beschermd conform de Flora en Faunawet. Sommige soorten kunnen voor veel schade en overlast zorgen, zowel in een stedelijke omgeving als in landbouwgebieden. Een aantal grote gemeenten heeft kostbare investeringen gedaan in de aanschaf van gecontroleerde duiventillen, de luchthaven Schiphol geeft jaarlijks miljoenen uit om de luchtveiligheid te waarborgen tegen bijvoorbeeld de ganzenoverlast.

De cursus omvat de soortomschrijving van vogels in ons land die overlast kunnen veroorzaken zowel bij als in gebouwen en in landbouwgebieden maar ook worden enkele soorten behandelen die juist gewenst zijn. Een splitsing wordt gemaakt naar de soort van overlast die ze veroorzaken. Gezondheid- en gewasschade, uitwerpselen, geluid, pikschade en alarm veroorzakers. Slaap, - nestel- baltsgedrag en voedselbehoefte komt uitgebreid aan bod. Het betreft dan ondermeer de verwilderde tamme duiven, mussen, spreeuwen, ganzen, maar ook de meeuw, kerkuil, fazant, merel, roodborstje en kauw passeren de revue.

Tevens worden alle mogelijkheden en onmogelijkheden doorgenomen om deze overlast te voorkomen en te bestrijden. De effectiviteit van de methode staat daarbij voorop. Uiteraard wordt de diervriendelijkheid van iedere methode ook als belangrijk onderdeel meegenomen in de keuze.

Ook wordt per methode de noodzakelijke ontheffing vermeld die door de provincie of het ministerie van EL & I moet worden verstrekt.

Inhoud:
-
Soortbeschrijving meest voorkomende schadelijke vogels
- Beschermde status
- Soorten van overlast 
- Te nemen maatregelen bij overlast
- Wet- en regelgeving

Doelgroep:
Plaagdierbeheersers en medewerkers in de voedselverwerkende industrie en overige belangstellenden. Hierbij valt te denken aan; architecten, gebouwbeheerders, (beleids)medewerkers van gemeenten, provincie of landelijke overheid, etc.

Resultaat:
Deelnemers hebben kennis over gedrag, schade, en beschermde status van de meest voorkomende vogelsoorten die in Nederland voorkomen. Bij overlast door vogels weet men de juiste maatregelen -zoals wering, bestrijding of populatiebeheersing- te treffen om eventuele overlast door schadelijke vogels tot een minimum te beperken. Ook is men in staat een benodigde ontheffing aan te vragen ter reductie van een schadelijke soort. 

Praktijk:
Er is geen apart praktijkgedeelte aan verbonden.

 

Nascholingspunten/-dagdelen:
Geslaagden voor de toets ontvangen 25 nascholingspunten.

 

Toetsing:
Aan het eind van de nascholingsdag wordt de bijbehorende toets af genomen.

 

Cursusduur:

1 dag

 

Lestijden:

Van 08.00 tot 15.00 uur

 

Prijs:

€ 200,- excl. BTW en toetskosten.

 

Opmerking:

De cursusprijs is exclusief BTW en toetskosten en inclusief lesmateriaal en lunch.

De toetskosten bedragen € 65,- excl BTW. (sept.2023) Voor de actuele toetskosten verwijzen wij u naar www.rpmv.nl.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

NVOB 01/24
13 juni 2024 van 8:00 - 15:00 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID