Opleidingen en trainingen

Nascholing "De ene mier is de andere niet"

 

Op de wereld komen 12.000 verschillende soorten mieren voor. In Nederland zijn 65 soorten beschreven waarvan de meesten buitenshuis leven, maar verschillende soorten komen ook in huizen voor. Verschillende, van oorsprong tropische miersoorten, komen veelvuldig voor in botanische tuinen en dierentuinen. Door internationale handel en contacten en door opwarming van ons klimaat bestaat er een grote kans dat er nieuwe miersoorten in Nederland worden geïmporteerd en kunnen overleven.

Om mieren, die overlast veroorzaken, zo effectief mogelijk te bestrijden moet een plaagdierbestrijder kennis hebben van de verschillende miersoorten. In deze nascholingscursus worden de verschillende miersoorten en hun leefwijze behandeld. Ook determinatie komt in deze nascholingscursus aan de orde. Er wordt aangegeven waar informatie kan worden verkregen over miersoorten die (nog) niet in Nederland voorkomen.

Een aantal voorbeelden van mieren die aan de orde komen zijn de wegmier, rode bosmier, farao mier, Argentijnse mier, draaigatje, reuzenmier, maar ook de gevreesde miersoorten Tapinomamelancephalum en Technomyrex albipes die in verwarmde tropische plantentuinen voorkomen.

In de cursus zal uitgebreid in worden gegaan op de verschillende bestrijdingsmethoden.

Inhoud 

·         Mieren en wetgeving

·         Leefwijze en ecologische betekenis

·         Natuurlijk voorkomende mieren in Nederland

·         Exotische mieren

·         Determinatie

·         Bestrijdingsmethoden

Doelgroep

  

Deze nascholing is gericht op plaagdierbestrijders die verdieping in hun vakgebied willen door meer kennis over mieren te verkrijgen dan in de standaard plaagdieropleiding wordt behandeld en die voorbereid willen zijn op nieuwe miersoorten in Nederland.

Resultaat

  

Door deze nascholing bezitten plaagdierbestrijders meer kennis over determinatie, voorkomen en effectieve bestrijding van mieren.

Uitvoering

 

De nascholing bestaat uit een uitleg van de bovenstaande onderwerpen. De nascholing sluiten we af met een toets. 

Nascholingspunten

 

25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici. 

Toetsing


Aan het eind van de cursusdag wordt  de bijgehorende toets af genomen.

Cursusduur

 
1 dag 

Lestijden

 
Van 8.00 – 15.00 uur 

Prijs


€ 200,- exclusief BTW en toetskosten.


Opmerkingen

 
De cursusprijs is exclusief BTW en toetskosten en inclusief lesmateriaal en lunch.

De toetskosten bedragen € 65,- excl BTW. (sept.2023) Voor de actuele toetskosten verwijzen wij u naar www.rpmv.nl.

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

NM 01/24
21 maart 2024 van 8:00 - 15:00 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID