Opleidingen en trainingen

Nascholing "IPM Knaagdieren (binnengebruik)"

 

Korte beschrijving

De nascholing “IPM Knaagdieren (binnengebruik)” is ontwikkeld voor plaagdierbeheersers die als laatste redmiddel op een verantwoorde wijze rodenticiden willen toepassen volgens de regels uit het Handboek IPM Knaagdierbeheersing. De nascholing is geheel in lijn met de eisen van het CTGB en het protocol, zoals opgesteld door het KPMB. Naast de omstandigheden van toepassing bespreken we in deze nascholing de wijze van implementatie van het protocol.

Inhoud                                                                     

De nascholing: IPM Knaagdieren (binnengebruik) biedt cursisten:

                 o    de samenwerking met de opdrachtgever

                 o    uitleggen wat IPM inhoudt

                 o    klanteneisen en inpassen in plan van aanpak

                o    de risico-inventarisatie

                o    het plan van aanpak (incl. strategiebepaling)

                o    uitvoeren van inspectiebezoeken

                o    periodieke evaluaties incl. verbetermaatregelen

                o    inzetten van niet-chemische middelen en -methoden, zoals biologisch, fysisch, klemmen, vallen, etc.

                o    inzetten van biociden

Doelgroep

De nascholing is gericht op bestrijdingstechnici die volgens die nieuwste richtlijnen en eisen rodenticiden binnen willen en kunnen toepassen en zich willen certificeren volgens de ontwikkelde protocollen en normen.

Resultaat

Na het volgen van deze nascholing weten deelnemers wat ze moeten doen om zich te certificeren volgens het protocol Handboek IPM Knaagdierbeheersing (HIK).

Uitvoering

De nascholing bestaat uit een uitleg van het handboek met richtlijnen over het praktisch binnengebruik inclusief discussies over de wijze van toepassing. De nascholing sluiten we af met een toets.

Nascholingspunten

25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici.

Toetsing

Aan het eind van de nascholingsdag wordt de bijbehorende toets afgenomen.

Cursusduur

1 dag

Lestijden

08.00 uur – 15.00 uur

Prijs

€ 200,- excl. BTW en toetskosten.

Opmerkingen

De cursusprijs is exclusief BTW en toetskosten en inclusief lesmateriaal en lunch.

De toetskosten bedragen € 65,- excl BTW. (sept.2023) Voor de actuele toetskosten verwijzen wij u naar www.rpmv.nl.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

NIPMBI 01/24
14 mei 2024 van 8:00 - 15:00 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID