Opleidingen en trainingen

MGK: Middelbaar Gasmeetkundige

Zeecontainers kunnen gevaarlijke en schadelijke gassen bevatten. Deze gassen kunnen bewust zijn ingebracht om organismen af te doden, maar kunnen ook ontstaan zijn doordat producten ‘uitdampen’ tijdens de reis . De risico’s die deze gassen met zich mee brengen variëren enorm. De enige mogelijkheid om het risico op locatie vast te stellen, is het meten van de zeecontainer door een deskundige. SPA Groep verzorgt de opleiding tot Middelbaar Gasmeetkundige (MGK). Deze opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen door PBNA. De opleiding is officieel erkend door het Platform Gassen In Containers (PGIC)als kennisinstituut voor gassen en ontgassen van zeecontainers. De eindtermen van de opleiding zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) onder nummer NEN-NTA 7496-2.

De taken van de MGK zijn als volgt vastgesteld:
§  Het opstellen van een meetplan en meetstrategie met behulp van een ter zake deskundige
§  Het meten van mogelijk aanwezige gassen in alle soorten zeecontainers
§  Het interpreteren van meetresultaten
§  Het opstellen van een meetrapport en het geven van een advies
§  Het ventileren van een zeecontainer
§  Het aansturen van een Lager Gasmeetkundige zeecontainers

Inhoud: 
§  Basisbegrippen inclusief wet- en regelgeving en normering
§  Veiligheid, Gezondheid en milieu inclusief veilige werkplek, PBM en protocollen
§  Basiskennis chemie en gassen 
§  Meten van gassen inclusief meetprincipes, meetstrategieën en meetfouten
§  Ontgassen inclusief te stellen eisen aan een meetrapport
§  Praktijk waarbij het uitvoeren van metingen,  interpretatie van resultaten, invullen van een meetrapport en het geven
       van advies centraal staan

Doelgroep:  
Medewerkers van op- en overslagbedrijven, distributiecentra, inspectiediensten, havenbedrijven en verder iedereen die vanuit zijn of haar positie te maken heeft met importladingen en de risico’s daarvan met importgassingen.

Resultaat:
De cursist is in staat en bevoegd geheel zelfstandig alle voorkomende zeecontainers op een juiste wijze te meten en de resultaten daarvan te interpreteren. Daarbij kan de deelnemer de juiste adviezen geven over het openen en betreden van zeecontainers alsmede het uitvoeren van vervolghandelingen, zoals monsterafname voor laboratoriumonderzoek en ventilatie. 

Praktijk:
Het praktijkgedeelte bestaat voor een deel uit het simuleren van praktijksituaties en voor een deel praktisch meten op zeecontainers.

Toetsing:
Op de laatste theoriedag neemt PBNA het theorie-examen af. De praktijktoets vindt separaat plaats waarbij de cursist zelfstandig een aantal opdrachten moet uitvoeren. De cursist mag de praktijktoets alleen afleggen nadat hij geslaagd is voor het theorie-examen.

Nadat zowel het theorie- als het praktijkexamen met een voldoende resultaat is afgesloten, ontvangt de cursist het diploma Middelbaar Gasmeetkundige (MGK). Het diploma heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Cursusduur:
4 dagen: 3 dagen theorie en 1 dag met een praktisch karakter.

Lestijden theorie:
Van 08:00 tot 15.30 uur.  Laatste dag aansluitend theorie-examen van 15.30 tot 16.30 uur

Lestijden praktijk:
Van 08:00 tot 16.00 uur.

Cursusprijs:
€ 1.270,- per persoon excl. BTW.
Cursusprijs is inclusief lunch, cursusboek, praktijklessen en materialen.

Examenkosten PBNA:
€ 150,- per persoon voor het theorie-examen en € 240,- per persoon voor het praktijkexamen.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

MGK 01/24
29 januari 2024 van 08:00 - 16:00 uur Bodegraven
5 februari 2024 van 08:00 - 16:00 uur Bodegraven
12 februari 2024 van 08:00 - 16:00 + theorie examen om 15:30 uur Bodegraven
19 februari 2024 of 26 februari 2024 08:00 - 16:00 praktijk dag Bodegraven
4 maart 2024 7 maart 2024 1,5 uur per persoon praktijkexamen Rotterdam
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID