MBO

Persoonlijke groei, professionalisering en arbeidsontwikkeling

Tot voor kort was het voor een deel van een belangrijke beroepsgroep niet mogelijk om een beroepsopleiding te volgen waarmee een erkend MBO-diploma AMBOR wordt behaald. SPA Groep heeft met de lancering van de MBO-opleidingen dan ook een bijzondere mijlpaal behaald.

Het MBO koppelt de beroepskwalificatie aan de eisen die de Arbowet stelt, eisen vanuit de RI&E en wanneer dit gewenst is kunnen lesdagen aangemeld worden bij het CCV, waardoor de beroepschauffeurs uren krijgen voor het behoud van het rijbewijs.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

SPA Groep werkt volgens de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Hierbij is sprake van leerwerktrajecten. Dit betekent dat uw bedrijf als leerbedrijf erkend dient te worden. SPA Groep begeleidt u hierbij. Wij stemmen uw opleidingsbehoefte graag met u af en maken daarvoor een plan van aanpak waarin wij precies beschrijven hoe wij deze opleiding vormgeven. Vervolgens wordt deze opleiding afgesloten met een erkend en geregistreerd MBO-diploma.

Een erkende beroepsopleiding

Het Middelbaar Beroepsonderwijs (afgekort MBO) is een Nederlandse onderwijsvorm. De meeste MBO-opleidingen worden gegeven op Regionale Opleidingencentra (ROC’s). Deze opleidingen vallen onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

SPA Groep is een specifieke vakinstelling en wij werken nauw samen met de ROC’s en met de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Hierdoor kunnen wij voor u bekostigende programma’s op MBO 1, 2 en 3 (en in de toekomst ook MBO4) aanbieden. 

Voor meer informatie over onze MBO-opleidingen kunt u contact met ons opnemen.

Volg ons ook op Facebook!


Nieuws over MBO

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID