Links

 

Aanzet/Werknavigator

AanZet advies en begeleiding is een initiatief van Henny de Wit, gebaseerd op: werken aan een schone woon- en leefomgeving en goed omgaan met het milieu.

Ga naar: http://www.werknavigator.com/

 

 

 

Afval Online

 

Ga naar: http://www.afvalonline.nl/

 

Agentschap NL

Als het gaat om duurzaamheid, innovatie, internationaal ondernemen en samenwerken is Agentschap NL hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. U kunt bij ons terecht voor informatie en advies, maar ook voor financiering, netwerken en uitvoering van wet- en regelgeving.

Ga naar: http://www.agentschapnl.nl/

 

Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid 

Wij verzorgen de theoretische en praktische examens voor bestrijdingstechnici. Ook voeren wij de registraties uit van behaalde nascholingspunten. De Stichting CPMV is opgericht door de brancheorganisaties NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven) en NVRD (Nederlandse Vereniging van Afval- en Reinigingsmanagement).

Ga naar: http://www.cpmv.nl/

 

Crem

CREM BV is een bedrijf dat een bijdrage wil leveren aan economische, sociale en ecologische duurzaamheid op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Dit doen wij door middel van onderzoek, advies en procesbegeleiding voor internationale organisaties, overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en certificeringinstellingen.

Ga naar: http://www.crem.nl/

 

CROW

CROW ontwikkelt, verspreidt en beheert praktische kennis over infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een deel van die kennis is gratis toegankelijk gemaakt via deze online kennispagina’s. Andere onderdelen staan achter een login.

Ga naar: http://www.crow.nl/
 

Duurzaam MKB

 

Ga naar: http://www.duurzaammkb.nl/page/tips

 

Sectorinstituut Transport en Logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft ten doel het helpen realiseren van goede arbeidsomstandigheden in de sector Transport en Logistiek en het bevorderen van de gezondheid van medewerkers in de sector.

Ga naar: https://www.stl.nl/

   
   
 

Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven

De NVPB behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord, ondermeer door de beroepsmatige toepassers van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te houden, door kennisoverdracht en normering van uitvoering te bewerkstelligen, door betrokkenheid bij de totstandkoming van wet- en regelgeving.

Ga naar: http://www.nvpb.org/

 

NVRD

De NVRD verenigt de belangen van (overheidsgedomineerde) bedrijven, organisaties en gemeenten, die zich professioneel bezighouden met afvalbeheerstaken. Sinds 2007 mag de NVRD zich Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reinigings Directeuren noemen.

Ga naar: http://www.nvrd.nl/

 

Platform gassen in containers

Het Deskundigenplatform Gassen in Containers heeft tot doel het vaststellen van richtlijnen voor de veilige omgang met zeecontainers. Hiertoe worden tools voor de betrokken sectoren ontwikkeld zodat de problematiek rondom ladinggassen structureel wordt aangepakt.

Ga naar: http://www.pgic.nl/

   
 

SR Schuitemaker

Schuitemaker is dé specialist in professionele landbouwmachines en wintermachines. Ons voornaamste uitgangspunt is dat onze producten in alle opzichten een oplossing moet bieden voor onze klanten

Ga naar: http://www.sr-schuitemaker.nl/

 

Nederland Schoon

Nederland Schoon heeft ten doel de hinder van zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Wij voeren campagnes tegen zwerfafval.

Ga naar: https://www.nederlandschoon.nl/

 

Transport en Logistiek Nederland

 

Ga naar: http://www.tln.nl/

 

 

Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van Nederlandse afvalbedrijven die actief zijn in de gehele keten. Het gaat om bedrijven die afval inzamelen, recyclen, hergebruiken, composteren, verbranden en storten.

Ga naar: http://www.verenigingafvalbedrijven.nl/

 

WerkWebsite.nl

WerkWebsite.nl is een groeiende site waar veel informatie is te vinden voor de zoekende student. Op WerkWebsite.nl staan tal van interessante artikelen die een student kan helpen aan de juiste opleiding of een geschikte baan.

Ga naar: http://www.werkwebsite.nl/voorbeelden/ontslagbrief-voorbeeld.html

 

 

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID